8. Altres poders


Els capítols 6 i 7 tracten del poder econòmic i del capitalisme.

Aquest capítol tracte dels altres principals poders operatius en les nostres societats actuals.Articles relacionats: Mecanismes de manteniment del poder